Balkanlarda Doğan Son Devlet Kosova

Osmanlı zamanında İstanbul ve Anadolu’nun kapısı olması nedeniyle çok önemli bir
coğrafya olan Balkanlar bu önemini günümüzde de korumaktadır. Kosova, Avrupa ve Türkiye
arasında kalan bu coğrafyada kurulan yeni bir devlet olarak karşımıza çıksa da içinde köklü
bir medeniyet barındırır. Türkiye ile tarihi olarak kuvvetli bağları olan Kosova, Yugoslavya’nın
dağılma aşamasında çok acılar çekmiş, yıllarca komünist rejim altında türlü eziyetlere
katlanmış ancak sonuç olarak 2008 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur. Bağımsızlığını
kazanmasıyla beraber başta ekonomik ve siyasi olmak üzere birçok sorunlarla karşı
karşıya kalmıştır. Avrupa’nın ortasında olmasına rağmen eğitim ve refah bakımından çevre
ülkelere göre çok geride kalması, Kosova’nın daha alması gereken uzun yollar olduğunun
bir göstergesidir.
Yeni kurulmuş olmasına rağmen Kosova’nın tarihi milattan önce 8. yüzyıllara
dayanmaktadır. Üzerinde birçok medeniyeti barındırmış olan Kosova, uzun yıllar Osmanlı
devletinin de himayesinde kalmıştır. Osmanlı Devleti 15. yüzyılda ayak bastığı Kosova
topraklarında etkileri günümüzde de görülen eserler ve hatıralar bırakmayı başarmıştır.
Balkan savaşları sonucunda Kosova topraklarından çekilmek zorunda kalan Osmanlıların
yerine gelen hiçbir devlet, Kosova halkına güzel bir hayat sunmamış, aksine onlara inançları,
değerleri ve ırklarından dolayı zulüm etmiş ve birçoğunu bölgeden göçe zorlamıştır.
Özellikle 1980’li yıllarda başlayan Sırp-Kosova ilişkilerindeki sorunlar, ilerleyen zamanlarda
önü alınmaz bir hal almaya başlamıştır. Yugoslavya’nın dağılmasıyla başlayan katliam ,
NATO’nun devreye girmesiyle son bulmuştur ancak Kosova halkında kapanması güç yaralar
bırakmıştır.
Elinizde bulunan rapor Kosova’nın tarihi, ekonomisi ve siyasi hayatı ile ilgili çeşitli bilgileri
sizlere sunmaktadır. Kosova’nın tarihinden kültürüne, ekonomik yapısından siyasetine ve
birçok konuda kaynak oluşturması için Kosova raporunu yayınlıyoruz.