Batı Trakya Müslüman Türk Gençlerinin Sorunları

Yaklaşık 600 yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin himayesi altında kalan Batı
Trakya toprakları ile maddi bağlarımız 1900’lü yıllarda kesilmiş olsa bile manevi
bağlarımız eski gücünü korumaktadır. Günümüzde 150 bin Türk’ün yaşadığı bu
topraklar Lozan Antlaşması ile Yunanistan’a bırakılmıştır. Yoğun nüfus gücü,
kuvvetli imanları ve üstün ahlakları ile Batı Trakya toplumu Yunanistan Devleti için
hep bir tehdit olarak görülmüştür. Bundan dolayı o bölgede yaşayan Türk halka
yıllarca eziyet edilmiş, ibadet, eğitim ve daha birçok hakları elinden alınmıştır. Batı
Trakya halkının Lozan antlaşması ile kazandığı haklar kendilerine verilmemiş, bu
hakları talep ettiklerinde ise dışlanmış ve hor görülmüşlerdir.
Biz Genç İDSB olarak, o coğrafyada yaşayan Müslüman Türklerin ve daha
özelinde Müslüman Türk gençlerinin sorunlarını araştırmak için detaylı
araştırmalar yaptık ve Batı Trakya coğrafyasına giderek sorunları yerinde gördük
ve halkla konuşarak sorunları onlardan duyduk. Sahada gençlik temsilcileri ile ve
yörenin önde gelen insanları ile toplantılar yaparak raporumuzu zenginleştirdik.
Elinizdeki bu rapor, Batı Trakya’da yaşayan ve sosyal, kültürel, dini olarak
birçok sorunları olan gençlerin durumunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Sahada yapılan araştırmalarla desteklediğimiz raporumuzu siz değerli
okuyucularımızın ilgisine gururla sunuyoruz.