Karadeniz’in Kilidi: Kırım’ın İlhakı Sorunu

iği Rusya, son yıllarda dünya siyasetinde geniş bir yer kaplamaktadır.
Amerika ve Avrupa Birliği ile olan çekişmeleri ve tartışmaları Rusya’nın dünya
gündeminden düşmesine engel olmaktadır. Rusya-ABD ve Rusya-AB sorunlarının
temeli çok öncelere dayanır ve çok çeşitli sebepleri vardır. Ancak bu sorunun
görünen yüzü Kırım’ın ilhakıdır. Avrupa Birliği için önemli olan Kırım’a karşılık
Rusya’nın gösterdiği sert tavırlar ve fevri hareketler başlarda Rusya-AB arasındaki
bir çekişme gibi gözükürken, daha sonralarda Amerika’nın da bu çatışmaya dahil
olmasıyla olaylar daha farklı bir boyut kazanmıştır.
Elinizdeki raporda, Türkiye ile tarihi olarak çok kuvvetli bağları olan, yıllarca
Osmanlı Devleti’ne bağlı olarak tarihte var olan Kırım ve günümüzde yaşadığı
sorunlar detaylı olarak anlatılmaya çalışılmıştır. Kırım’ın geçmişte yaşadığı
sorunlar ve günümüzdeki mevcut durumu ele alınarak bir durum tespiti yapılmış
ve Kırım sorununda etkili olan güçler tespit edilerek değerlendirmeler yapılmıştır.
Aynı zamanda bu krizi çözmek adına yapılan girişimlerden de bahsedilen
raporumuzda tüm bu parametreler değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.