Malezya Raporu

İslamiyet’le genelden farklı olarak savaş ile değil tüccarlar vesilesi ile tanışmış bir
ülke olarak Malezya, farklı dinlerden ve kültürlerden insanların bir arada hoşgörü
yaşadığı bir ülke olarak karşımıza çıkar. Asya bölgesinde yükselen ekonomisi, yoğun
turizmi ve konumundan dolayı kazandığı avantajları ile dikkat çeken Malezya,
günümüzde dünyanın birçok ülkesinin dikkatini çekmektedir. Çok farklı etnik yapıdan
insanları bir arada bulunduran Malezya, bu konuda ufakta olsa sıkıntılar çekmesine
rağmen, büyük sorunlarla karşılaşmamıştır. Milli otomobillerini üretmesi, turizme
elverişli bir coğrafi yapıya sahip olması ve yeraltı-yerüstü kaynaklarını elverişli kullanması
sebebiyle ekonomisini dün geçtikçe büyütmektedir. İşsizlik oranının dünyanın pek çok
ülkesinden düşük seviyede olması ekonomisindeki başarının göstergelerinden sadece bir
tanesidir. Bağımsızlığını kazanmadan önceki dönemlerde yaşadığı sömürge yıllarında
sıkıntı çekmiş olsa bile günümüzde yaşadığı siyasi birkaç sıkıntıyı yok sayarsak düzenli bir
ülke olarak karşımızda durmaktadır.