Orta Afrika Cumhuriyeti

Orta Afrika Cumhuriyeti, sanayi devriminden sonra çok daha önemli bir ülke
konumuna gelmiştir. Gerek zengin yeraltı kaynakları gerek nufüs gücü bakımından
sömürgeci devletlerin ilgisini üstüne çekmiştir. Osmanlı Devleti’nin gücünü kaybedip bu
topraklardan çekilmesiyle ortaya çıkan sömürgeci devletler bu coğrafyanın insanlarının
maddi ve manevi tüm varlıklarını sömürmüşlerdir. Kaşıkla verip kepçe ile almayı
benimsemiş sömürgeci devletler, Afrika’nın tüm maddi varlıklarını sömürmüşlerdir.
Bunun yanında Fransa sömürgesinden önce halkının büyük çoğunluğunun Müslüman
olduğu Orta Afrika Cumhuriyetinde, yapılan misyonerlik faaliyetleri ve din değiştirmeye
zorlama çalışmlarından sonra Müslümanların oranı yüzde 15’lere kadar gerilemiştir.
Raporda detaylarını bulacağınız gibi sömürgeci devletler bu coğrafyanın sadece yeraltı ve
yerüstü kaynaklarını değil, dini ve manevi değerlerini de sömürmüşlerdir. Günümüzde
önemini koruyan Orta Afrkia Cumhuriyeti ile alakalı, yıllarca sömürge altında kaldığı için,
objektif bir kaynak bulmak çok güçtür. Biz ‘Dünya’yı Yeniden Yorumluyoruz.’ Sloganı ile
yola çıkan Ülke Masaları olarak, Orta Afrika Cumhuriyetinin tarihte ve günümüzde neler
yaşadığını tarafsız olarak yazmaya çalıştık. Elinizde bulunan bu rapor Orta Afrika
Cumhuriyeti ile ilgili çalışma yapmak isteyenler için tarafsız ve doğru bir kaynaktır.