Projelerimiz

Kur an Sünneti rehber edinen, ahlaklı, takvalı ve teknik açıdan donanımlı bir ümmet gençliği idealiyle 2008 yılında sivil toplum mecrasında yola çıkmış, 2012 yılında resmiyet kazanmıştır. Kurulduğu günden bu yana ümmet gençliğinin irtibatını sağlamak ve işbirliğini güçlendirmek için çeşitli faaliyetler hayata geçirmiştir.

Senede iki kez yapılan, ümmetin tüm renklerinin bir araya gelip dertleştiği, ortak sorunlar üzerine istişare mekanizması işletilerek çözüm arandığı Uluslararası Gençlik Buluşmaları (UGB), Genç İDSB faaliyetlerinin temel dinamiğidir. Bunun yanında entelektüel bir faaliyet olarak gerçekleştirilen diğer bir faaliyet İslam Dünyası Akademisidir. Seminer dizisi halinde icra edilen İslam Dünyası Akademisinin ana hedefi; gündemden uzak kalmayarak zihinleri diri tutmak ve siyasi, sosyal ve akademik zeminlerde fikir beyan etmektir. Bu programa göre daha spesifik ve yoğun şekilde gerçekleştirilen Ülke İhtisas Okulu (ÜİO), bölgeler üzerine derinlikli okumalar ve analizlerin yapıldığı, makale ve raporların yazıldığı uzun soluklu bir eğitim programıdır.
Genç İDSB olarak, İslam Birliğinin, ümmet gençliğinin bir ve beraber olmasıyla gerçekleşeceğine inanmaktayız. Yaptığımız çalışmalar ve daha nicesiyle, gençliğimize ümmet olma ruhunu aşılamayı ve bu ruhu diri tutmayı gaye ediniyoruz. Bu yolda bize omuz veren ve vermek isteyen tüm kardeşlerimize kalbimiz de kapımız da açıktır.
Unutmayalım!
Dilimiz, ırkımız, rengimiz ne olursa olsun, biz bir milletiz, biz bir ümmetiz!

Ülke Masaları

Ülke İhtisas Okulu

Ulusları Arası Gençlik Buluşması

İslam Dünyası Akademisi