26. Konsey Toplantısı, Tiran, Arnavutluk

29-31 Temmuz 2019,

İDSB ve Genç İDSB dönem faaliyetlerinin raporunun sunulduğu, gelecek programlarının da istişare edildiği konsey toplantısına katıldık.