Yaseminler Ülkesi Tunus

Tunus Kuzey Afrika’da bulunan ve stratejik olarak önemli bir ülkedir. Birçok sanayi kolunu
ülkede bulundurması ve Afrika’nın Akdeniz’e açılan kapısı olması sebebiyle Tunus büyük devletlerin
ilgisini her daim çekmiştir. Topraklarına katmak için İspanya İle çetin savaşlara giren Osmanlı Devleti
için de önemli bir yer olmuştur. Osmanlı’nın zayıfladığı dönemlerde Tunus’u gözden çıkarmasıyla
İngiltere, İtalya ve Fransa bu topraklara hakim olabilmek için birbirleriyle mücadele etmiştir. Sonuç
olarak Osmanlı’dan boşalan koltuğu Fransızlar doldurmuş ve yıllarca Tunus Fransız sömürgesi olarak
kalmıştır. 1956 yılında bağımsızlığını kurup Tunus Cumhuriyetini ilan ettikten sonra Tunus için
bambaşka bir dönem açılmış oldu. Arap-İsrail savaşındaki Tunus’un tutumu, daha sonra Tunus’lu eski
bakanın Arap Birliğinin başına geçmesiyle Tunus’un Arap Birliğinin önemli ülkelerinden biri olması,
özgürlüğünü yeni kazanmış Tunus için önemli gelişmelerdir.
Kurucu Cumhurbaşkanı Burgiba yaptığı reformlar ve çalışmaları ile Tunus’u kısa zamanda çok
yol aldırmış bir liderdi. Ancak daha sonra görevi devralan asker kökenli Bin Ali, halka ve özellikle
Müslüman kesime yönelik yaptığı baskılar ile Tunus devrimini hazırlamıştır. 2011 yılında bir seyyar
satıcının kendini yakmasıyla başlayan Tunus Devrimi, bundan sonra Ortadoğu’da söndürülmesi güç
bir ateş yakmıştır. Diktatörlüğe karşı yapılan bu isyan, bundan sonra Mısır, Libya ve Suriye gibi
ülkelere örnek teşkil edecek ve Tunus’un başına gelenler diğer devletlerinde başına gelecektir.
Ortadoğu’daki Arap Baharı diye tanımlanan değişimlerin öncülüğünü yaptığı için Tunus dikkatli
incelenmesi gereken bir ülke olarak karşımızda durmaktadır.