Yemen Raporu

Tarihi refah ve saadet merkezi olan, “Mesut Arabistan” olarak adlandırılan Yemen
günümüzde altı parçaya bölünmüş, tüm enerjisini siyasi istikrarsızlıklarla, terörle, aşiretmezhepsel çatışmalarla tüketen, ekonomik buhran merkezi haline gelmiş bir ülke olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çatışmaların merkezi haline gelen bir ülkenin tarihi dönüş
noktaları, temel taşları üzerinde tefekkür etmek gerekli. Batılı sömürgeci devletlerin
yemen üzerinde gerçekleştirmiş olduğu politikaların bedelini ödeyen Yemen halkı
gelecek perspektifinden değerlendirildiğinde, köklerine bağlı, bağımsız bir otoritenin
kurulması elzemdir. Fakat mezhepsel çatışmaları körükleyen yapıların, örgütlerin ve
bunları destekleyen ülkelerin önü kesilmediği müddetçe bu elzem şartların oluşması kısa
ve uzun vadede mümkün görünmemektedir.
Tarihi milattan önce 3.bin yılın ortalarına kadar dayanan Yemen’in, Ortadoğu
sahnesindeki rolü çok eskilere dayanmaktadır. Osmanlı’nın dört asır hüküm sürdüğü
Yemen’de Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı’nın Filistin cephesinden geri
çekilmesiyle 1918(1923) yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Osmanlı Devleti Yemen’den
çekilirken birçok tarihi yapıyla beraber gönüllerde inşa ettiği kadim medeniyeti miras
bırakmıştır. İngiltere’nin Hint deniz yollarını kontrol almaya yönelik politikası nedeniyle
20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren ticari ve askeri açıdan önemli bir konuma sahip olan
Aden Körfezini işgal etmiş ve o tarihten it